Coachingspraktijk De Veste


De Veste is een Christelijke praktijk voor coaching en hulpverlening.

In mijn coachingspraktijk ontvang ik mensen, die om wat voor reden dan ook, vastgelopen zijn in hun leven of in een nieuwe fase van hun leven zijn terechtgekomen en niet meer precies weten waar ze staan of hoe ze hun energie moeten verdelen.

In Psalm 27 beschrijft David  hoe hij door vijanden wordt aangevallen. David begint dan met de zekerheid dat de Here zijn licht en heil is en zegt:

“de Here is mijns levens veste(vertaling NBG)

 “de Here is mijn levenskracht (vertaling HSV)

In Psalm 28 herhaalt David dit; na een uitroep tot God om hulp, is zijn conclusie:

 “De Here is hun kracht, een veste des heils is Hij voor Zijn gezalfde”.

Zoals David dit schrijft over Israël, kunnen we dit ook betrekken op ons eigen leven. Wat we ook tegenkomen in dit leven, God wil een veste voor ons zijn, een burcht. Maar ook onze levenskracht. Daar waar we zelf niet goed kunnen omgaan met onze omstandigheden, met frustraties over onszelf of anderen, zegt God: Kom maar bij Mij. Ik heb je gemaakt naar Mijn beeld en ik heb een plan voor jouw leven.

Het is echter niet altijd gemakkelijk om met deze omstandigheden of frustraties naar God toe te gaan.
Als coach wil ik je helpen om samen met God jouw weg (terug) te vinden.

Welke weg heeft God voor mij bedacht en hoe kom ik daar eigenlijk achter?